Ambi Pur Duo Refill Mandarina

0,00

SKU: 9f412b9db407 Categories: , ,

Description

Dubbele navulling voor de electrische geurverspreider met de geur mandarijnen en sprankelende oranje bloesem. Goed voor 2 keer 80 dagen geurverspreiding 2 x 20 ml. Mandarina is een fruitige bloemige geur indspirada in de opwinding van de komst van de zomer. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen. Buiten bereik van kinderen houden. Vermijd contact met huid en ogen. Draag beschermende handschoenen. Bij contact met de huid: Met veel water spoelen. Bij contact met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Blijven spoelen. Na inslikken: Bel onmiddellijk een antigifcentrum/dokter. Geen braken opwekken.

 

Extra info:

Ambi Pur Duo Refill Mandarina

Additional information

Merk:

Afmeting: